Bramac
PoslanieCertifikátyKrovyStrešné fólieKrytinyStrešné oknáOdkvapyReferencieNa stiahnutieČasté otázkyKontakty

Dorken 
Bramac 

 

 

[Home][Strešné fólie][Bramac]

Strešné fólie Bramac

SORTIMENT

 

Bramac Top RU 

Fólia Bramac Top RU je vysoko difúzne otvorená poistná hydroizolačná fólia, s dvomi lepiacimi pásmi, s použitím  pri strechách od 7° sklonu.  

Je štvorvrstvová, obe jej vonkajšie vrstvy sú vyrobené z netkanej textílie z PP vlákien, pozdĺž oboch okrajov je výstužná sieť a difúzna membrána. Líce a rub fólie Bramac Top RU je opatrený lepiacim pásom z etylenvinylacetátu so separačnou fóliou.

 

Bramac PRO 

Poistnú difúznu hydroizolačnú fóliu Bramac Pro odporúčame použiť pri sklone strechy min. 22° pri veľkoformátových škridlách a 30° pri maloformátových škridlách (Bobrovka), v prípade obytného i neobytného podkrovia. Fólia Bramac Pro sa nesmie položiť na debnenie. Fólia poskytuje dodatočnú ochranu proti zafúkaniu snehu, dažďovej vody, prachu a proti odkvapkávaniu kondenzátu.

 

Bramac Univerzál 

Poistnú hydroizolačnú fóliu Bramac Univerzál odporúčame použiť pri sklone strechy min. 22° (pri kladení na debnenie 17°) pri veľkoformátových škridlách a 30° (pri kladení na debnenie 25°) pri maloformátových škridlách (Bobrovka), v prípade obytného i neobytného podkrovia. Fóliu Bramac Univerzál je možné položiť na debnenie. Fólia poskytuje dodatočnú ochranu proti zafúkaniu snehu, dažďovej vody, prachu a proti odkvapkávaniu kondenzátu.

 

Bramac Univerzál S 

Fólia Bramac Univerzál S je vysokodifúzne otvorená a odolná fólia, ktorá môže byť kladená celoplošne priamo na rozmerovo a tvarovo stálu tepelnú izoláciu alebo na debnenie. Na rozdiel od fólie Bramac Univerzál má navyše lepiacu pásku na vzájomné prelepenie spojov fólii. V prípade kladenia na krokvy sa fólia montuje mierne napnutá na krokvách. Minimálny sklon pre položenie bez debnenia je 22°. Pri kladení na debnenie je možné fóliu použiť od min.sklonu 15° (pri Bobrovke od min. 25°).

 

Bramac Veltitech 

Veltitech 120 je difúzne uzatvorená fólia pre strešné konštrukcie bez debnenia do neobytných podkroví (je možné i použitie v zobytnenom podkroví so spodným odvetraním – pre tieto účely sa však radšej odporúča použiť difúzne otvorenú fóliu)                       

Pokládka na debnenie nie je možná  (nižšia plošná hmotnosť = pri pokládke na debnenie možné mechanické poškodenie)!

[Previous][Up]

Copyright (c) 2010 M&S. All rights reserved.

admin@stupka.sk